strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona
Kategorie Prawa Jazdy

Kategoria A
opis: motocykl o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3, który może osiągnąć prędkość co najmniej 100 km/h.
wiek: 18 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia
do kierowania:
motocykl.
warunki: ---
inne: jazdy kategorii A uprawnia do kierowania motocyklem z przyczepą lekką.

Kategoria A1
opis: motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.
wiek: 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia
do kierowania:
motocyklem o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW.
warunki: ---
inne: ---

Kategoria B
opis: samochód osobowy o długości przekraczającej 3,5 m lub samochód osobowy używany przez osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie lekarskie z adnotacją, że może prowadzić ten pojazd po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia.
wiek: 18 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
- pojazdem, o którym mowa w punkcie wyżej, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: ---
inne: ---

Kategoria B+E
opis: Pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1 t, o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów przekracza 3,5t.
wiek: 18 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą,
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii B
inne: Prawo jazdy kategorii B i C+E lub B i D+E - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii B+E.

Kategoria B1
opis: trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 550 kg.
wiek: 16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia
do kierowania:
trójkołowym lub czterokołowym pojazdem samochodowym o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, z wyjątkiem motocykla.
warunki: ---
inne: Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką.

Kategoria C
opis: samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 10 t i długości co najmniej 7 m.
wiek: 18 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne: - Prawo jazdy kategorii C uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką,
- Do kierowania samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat.

Kategoria C+E
opis: zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w kategori C i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy.
wiek: 18 lat
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą,
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii C.
inne: Do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 24 t jest uprawniona osoba posiadająca prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 3 lat.

Kategoria C1
opis: samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 4 t i nie przekraczającej 7,5 t.
wiek: 18 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne: Prawo jazdy kategorii C1 uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.

Kategoria C1+E
opis: zespół pojazdów o długości co najmniej 8 m, złożony z samochodu ciężarowego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 2 t.
wiek: 18 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego,
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami).
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii C1.
inne: ---

Kategoria D
opis: autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą), o długości nie mniejszej niż 9 m.
wiek: 21 lat.
Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
uprawnienia
do kierowania:
autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
warunki: Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne: Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.

Kategoria D+E
opis: autobus określony w kategorii D z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.
wiek: 21 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- pojazdem określonym w kategorii D , łącznie z przyczepą,
- ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami), lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: ---
inne: Prawo jazdy kategorii C+E i D - uprawnia do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii D+E.

Kategoria D1
opis: autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą), o długości nie mniejszej niż 5 m.
wiek: 21 lat.
Wymagany wiek do uzyskania prawa jazdy kategorii D1 przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B wynosi 19 lat.
uprawnienia
do kierowania:
- autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób (łącznie z kierowcą),
- ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: Szkolenie może rozpocząć osoba, która posiada prawo jazdy kategorii B.
inne: Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do kierowania pojazdem w nich wymienionym z przyczepą lekką.

Kategoria D1+E
opis: autobus określony w kategori D1 z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 1,25 t.
wiek: 21 lat.
uprawnienia
do kierowania:
zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
warunki: posiadanie prawa jazdy kategorii D1.
inne: ---

Kategoria T
opis: zespół pojazdów o długości co najmniej 7,5 m, złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy wieloosiowej innej niż lekka.
wiek: 16 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat - za zgodą rodziców lub opiekuna.
uprawnienia
do kierowania:
ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym.
warunki: ---
inne: ciągnikiem rolniczym można przewozić dzieci w ciągniętej przyczepie, jeśli uprawniona osoba posiada prawo jazdy odpowiedniej kategorii przez okres co najmniej 2 lat.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami