strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona
Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu pieszych
Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd:
1. 1) na przejściach dla pieszych 50
2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100
3. Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi 100
4. Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni 50
5. Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych 50
Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:
6. 1) na obszarze zabudowanym 50
7. 2) na obszarze niezabudowanym 100
8. Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
9. Przebieganie przez jezdnię 50
10. Chodzenie po torowisku 50
11. Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie 100
12. Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza 50
13. Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi 50
14. Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim 50
15. Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko 50
16. Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych 50
17. Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów 50

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami