strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW

1. Zasady i warunki dokonywania badań technicznych

Właściciel pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest obowiązany przedstawić go do badania technicznego.

Pierwsze badanie techniczne jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją. Badaniu temu nie podlega nowy pojazd, na którego typ zostało wydane świadectwo homologacji lub decyzja zwalniająca z obowiązku homologacji, z wyjątkiem pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, taksówki osobowej lub pojazdu uprzywilejowanego.

2. Częstotliwość okresowych badań technicznych w zależności od rodzaju i przeznaczenia pojazdu

Samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, motocykl lub przyczepa o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t podlega badaniu technicznemu – przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, następnie przed upływem 2 lat od dnia przeprowadzenia badania, a potem corocznie.

Ciągnik rolniczy podlega badaniu technicznemu – przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

Corocznym badaniu technicznym od dnia pierwszej rejestracji podlega m.in.:

 • pojazd używany do przewozu określonych towarów niebezpiecznych,

 • taksówka osobowa,

 • pojazd osobowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego osób,

 • pojazd samochodowy marki „SAM”,

 • pojazd zasilany gazem,

 • pojazd uprzywilejowany,

 • pojazdu używanego do nauki jazdy i egzaminowania.

Motorower, przyczepa lekka i pojazd zabytkowy nie podlegają okresowym badaniom technicznym.

3. Dodatkowe badania techniczne pojazdów

Niezależnie od badań przedstawionych wyżej, dodatkowemu badaniu podlega również pojazd:

 • skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu, narusza wymagania ochrony środowiska albo uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,

 • skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji,

 • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym,

 • który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa, pojazd uprzywilejowany, pojazd do nauki jazdy i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz pojazd przewożący określone towary niebezpieczne,

 • w którym została dokonana naprawa wynikająca ze zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń na kwotę przekraczającą 2000 zł,

 • sprowadzony z zagranicy i noszące ślady uszkodzeń lub którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami