strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XXI. WARUNKI TECHNICZNE DOPUSZCZAJĄCE POJAZD DO RUCHU

1. Ogólne warunki techniczne pojazdów

Pojazd uczestniczący w ruchu drogowym powinien być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

 • nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu,

 • nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie nadmiernego hałasu przekraczającego określone normy,

 • nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym określone normy,

 • nie powodowało niszczenia drogi,

 • zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwacji,

 • nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym określone normy.

2. Dopuszczalne podstawowe parametry i dane techniczne pojazdów

2.1. Dopuszczalna liczba pojazdów w zespole pojazdów: 3, a zespół ciągnięty przez inny pojazd silnikowy niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - 2 pojazdy,

2.2. Dopuszczalna długość pojazdu pojedynczego - 12 m,

2.3. Dopuszczalna długość zespołu pojazdów:

 • dwa: pojazd i przyczepa - 18,75 m, pojazd samochodowy i naczepa – 16,5 m.

 • trzy pojazdy (gdy ciągnącym jest ciągnik rolniczy lub poj. wolnobieżny) - 22 m,

 • motocykl, motorower lub rower i przyczepa - 4 m.

2.4. Szerokość pojazdu - 2,55 m (bez uwzględniania lusterek przegubowych, świateł i elementów elastycznych wykonanych z gumy lub tworzyw sztucznych), łącznie z ładunkiem.

2.5.Wysokośc pojazdu - 4 m (z wyjątkiem motocykla, którego wysokość wynosi 2,5 m), łącznie z ładunkiem.

2.6. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu pojedynczego, dwuosiowego - 16 t.

2.7. Dopuszczalny nacisk osi pojedynczej - 80 kN (8 t),

2.8. Dopuszczalne masy przyczep ciągnięte przez pojazdy:

 • rzeczywista masa całkowita przyczepy nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t,

 • rzeczywista masa całkowita nie może przekraczać masy własnej motocykla lub motoroweru, jednak nie może przekraczać 100 kg,

 • rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t - nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %.

3. Podstawowe wyposażenie pojazdu samochodowego

 • Cechy identyfikacyjne nadane przez producenta, tj. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy oraz numer silnika.

 • Światła zewnętrzne odpowiadające określonym warunkom (patrz rozdział XIX ).

 • Hamulce o następujących rodzajach: roboczy, awaryjny i postojowy spełniające określone wymagania, np. ich skuteczność.

 • Samoczynne wycieraczki przedniej szyby z urządzeniem do jej zmywania.

 • Prędkościomierz i drogomierz.

 • Lusterka o liczbie i umiejscowieniu zależnym od rodzaju pojazdu.

 • Sygnał dźwiękowy o ciągłym i nieprzeraźliwym tonie oraz odpow. głośności.

 • Pasy bezpieczeństwa na przednich siedzeniach w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i na siedzeniach innych niż przednie skierowane do przodu w samochodzie osobowym.

 • Zagłówki na siedzeniach wyposażonych w pasy bezpieczeństwa mocowane co najmniej w trzech punktach, z wyjątkiem pojazdów z nadwoziem otwartym.

 • Fartuchy odpowiednio przedłużające tylne błotniki od tyłu.

 • Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby niepowołane.

 • Trójkąt ostrzegawczy (odblaskowy), nie dotyczy to motocykli jednośladowych.

 • Tłumik wydechu z rurą wylotową nie skierowaną w prawą stronę.

 • Ogumienie pneumatyczne o głębokości rzeźby bieżnika co najmniej 1,6 mm.

 • Gaśnica umieszczona w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia; nie dotyczy to motocykla.

 • Zaczep do holowania z przodu pojazdu, a dla samochodu osobowego – także z tyłu (dotyczy pojazdów wyprodukowanych po 31 grudnia 1999r.).

 • Znak określający państwo z literami czarnymi „PL” na białym tle, jeżeli pojazd jest zarejestrowany w Polsce i ma być używany w ruchu międzynarodowym. Znak ten w postaci owalnej tabliczki lub plakietki umieszcza się z tyłu pojazdu. Dopuszcza się umieszczenie tego znaku na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona czytelność znaku.

Uwaga: Powyższy obowiązek uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo.

4. Zakazy związane z wyposażaniem pojazdu

Zabrania się:

 • umieszczania wewnątrz i zewnątrz pojazdu wystających spiczastych albo ostrych części lub przedmiotów, które mogą zagrażać osobom jadącym w pojeździe lub innych uczestników ruchu,

 • stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nie odpowiadających warunkom określonych w przepisach szczegółowych,

 • umieszczania w pojeździe lub na nim urządzeń stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego,

 • wyposażania pojazdu w urządzenie informujące o działaniu sprzętu kontrolno-pomiarowego używanego przez organy kontroli ruchu drogowego lub działanie zakłócające albo przewożenia w pojeździe takiego urządzenia w stanie wskazującym na gotowość jego użycia.

 • wymiany zespołów posiadających cechy indentyfikacyjne, za wyjątkiem silnika.

5. Dopuszczenie przyczep do ruchu

5.1. Przyczepy dopuszczone do ruchu muszą spełniać te same warunki techniczne co pojazd samochodowy, jeśli chodzi o wymiary, masy, ogumienie i niektóre rodzaje świateł.

5.2. Przyczepa powinna być połączona z pojazdem ciągnącym w taki sposób, aby niemożliwe było samoczynne rozłączenie się pojazdów w czasie jazdy oraz aby było zapewnione prawidłowe działanie hamulców i świateł.

5.3. W przyczepie wymaga się następujące hamulce:

 • hamulec roboczy, uruchamiany z miejsca kierowcy i zapewniający samoczynne zatrzymanie przyczepy w razie zerwania podczas jazdy połączenia z pojazdem ciągnącym,

 • hamulec postojowy, działający również, gdy przyczepa jest odłączona od pojazdu ciągnącego i uruchamiany z zewnątrz.

5.4. Przyczepy zwolnione z obowiązku wyposażania w hamulce:

 • przyczepy lekkie, pod warunkiem, że niezależnie od urządzenia łączącego przyczepa ta ma dodatkowe połączenie (łańcuch, linka), które w razie zerwania głównego urządzenia łączącego będzie zapobiegało dotykaniu jezdni przez dyszel i zapewniało niezbędną kierowalność przyczepy; jeżeli jednak dopuszczalna masa całkowita takiej przyczepy jest większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego, powinna ona mieć hamulec typu bezwładnościowego (najazdowy),

 • przyczepy jednoosiowe dłużycowe (np. do przewozu długiego drewna).

5.5. Warunki zezwalające stosowanie hamulca roboczego typu bezwładnościowego (najazdowego):

 • gdy dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie przekracza 3,5 t,

 • gdy pojazd przeznaczony do ciągnięcia przyczepy posiada dopuszczalną masę całkowitą nie większą niż 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy,

 • gdy hamulec działa co najmniej na koła jednej osi.

5.6. Dodatkowe warunki dla świateł przyczepy:

 • jeżeli szerokość przyczepy wynosi 1,6 m i więcej wymaga się świateł pozycyjnych przednich,

 • kształt świateł odblaskowych tylnych: trójkątne (choć dopuszcza się inne niż trójkątne),

 • dodatkowe światła w przyczepie:

 • odblaskowe boczne,

 • obrysowe przednie i tylne, gdy szerokość przyczepy przekracza 2,1 m.

6. Dopuszczenie ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych do ruchu

6.1. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne powinny spełniać ogólne warunki techniczne i dodatkowe dla tych rodzajów pojazdów określone w przepisach szczegółowych.

6.2. Dopuszcza się również do ruchu:

 • pojazdy wolnobieżne i przyczepy specjalne o szerokości nie przekraczającej 3 m,

 • pojazdy z gąsienicowym układem jezdnym, jeżeli m.in. dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 16 t, a nacisk gąsienicy nie przekracza 40 kN na 1m.

6.3. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne powinny być wyposażone w kabinę lub ramę ochronną.

6.4. Przyczepy przystosowane do ciągnięcia przez ciągniki i pojazdy wolnobieżne muszą spełniać m.in. warunki podane w punkcie 4 tego rozdziału, przy czym dopuszcza się do ruchu przyczepy lekkie specjalne z kołami:

 • nieogumionymi, pod warunkiem, że nacisk koła na drogę nie przekracza 1,5 kN na 1 cm szerokości obręczy, przy ograniczeniu prędkości jazdy do 10 km/h,

 • na pełnych obręczach gumowych, pod warunkiem że nacisk koła na drogę nie przekracza 1 kN na 1 cm szerokości obręczy gumowej, przy ograniczeniu prędkości jazdy do 25 km/h.

6.5. Ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne oraz przyczepy przeznaczone do łączenia z tymi pojazdami powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą, której wierzchołek powinien być skierowany ku górze. Tablic nie wymaga się, jeżeli pojazd wchodzi w skład zespołu i nie jest w nim ostatnim pojazdem.

 1. Pojazd wolnobieżny powinien być wyposażony także w tabliczkę o wymiarach nie mniejszych niż 25 x 15 cm, umieszczoną na prawym boku pojazdu, podającą imię i nazwisko (nazwę) właściciela pojazdu oraz jego adres; jeżeli jeden właściciel posiada kilka pojazdów, na tabliczce należy dodatkowo umieścić numer kolejny pojazdu.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami