strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XVIII.HOLOWANIE

Holowanie to ciągnięcie pojazdu mogącego się w normalnych warunkach poruszać samodzielnie za pomocą umieszczonego na nim silnika.

1.Warunki, przy których może odbywać się holowanie

  1.1. Dopuszczalne prędkości podczas holowania:

  • do 30 km/h na obszarze zabudowanym,

  • do 60 km/h poza obszarem zabudowanym.

  1.2. Rodzaj połączenia pojazdów i odległość między nimi:

  • połączenie sztywne (np. drąg holowniczy) o długości nie większej niż 3m. (rys. 57),

  • połączenie giętkie (np. linka holownicza) zapewniające odległość między pojazdami od 4 do 6 m (rys. 58)

  1.3. Sposób połączenia pojazdów:

  • wykluczający odczepienie się w czasie jazdy,

  • z wyjątkiem motocykla, które powinno być połączeniem giętkim i łatwo rozłączalne np. w razie upadku (rys. 59).

  1.4. Odpowiednie oznakowanie pojazdów i połączenia podczas holowania:

  • pojazd holujący ma włączone światła mijania, również w okresie dostatecznej widoczności,

  • pojazd holowany z wyjątkiem motocykla jest oznakowany z tyłu po lewej stronie ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, a w okresie niedostatecznej widoczności ma ponadto włączone światła pozycyjne; zamiast oznaczenia trójkątem odblaskowym pojazd holowany może wysyłać żółte sygnały błyskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,

  • połączenie powinno być oznakowane na przemian pasami białymi i czerwonymi albo zaopatrzone w chorągiewkę barwy żółtej lub czerwonej.

  1.5. W pojeździe holowanym znajduje się kierujący mający uprawnienia do kierowania tym pojazdem, chyba że pojazd jest holowany w sposób wykluczający potrzebę kierowania nim (np. holowanie dźwigiem, specjalną podstawką w postaci wózka lub przyczepy jednoosiowej).

  Bardzo ważne jest, aby przed holowaniem zostały ustalone sygnały porozumiewawcze; dźwiękowe, świetlne itp., za pomocą których kierujący pojazdem holowanym będzie mógł się porozumieć z kierującym pojazdem holującym, gdyby dochodziło do groźnej sytuacji na drodze lub gdyby pojazd zachowywał się nietypowo.

  Rysunek obok przedstawia sposób
  holowania wykluczający użycie
  hamulców lub układ kierowniczego.
  Uwaga: Uniesione poninny być te koła,
  które są kołami napędzającymi.

  2.Zakazy związane z holowaniem

  Zabrania się holowania:

  • więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego,

  • pojazdu z przyczepą,

  • pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę ich użycia,

  • na połączeniu giętkim pojazdu, który ma sprawny tylko jeden układ hamulcowy,

  • pojazdu za pomocą połączenia giętkiego, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony,

  • na autostradzie, z wyjątkiem holowania przez pojazdy przeznaczone do holowania do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych.

  3. Dodatkowy warunek przy holowaniu pojazdu z niesprawnym układem kierowniczym lub z niesprawnymi hamulcami

  • Rzeczywista masa całkowita pojazdu holowanego nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu holującego.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami