strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XX. OSTRZEGANIE ORAZ JAZDA W WARUNKACH ZMNIEJSZONEJ PRZEJRZYSTOŚCI POWIETRZA

1. Rodzaje sygnałów do ostrzegania i ich przeznaczenie

1.1. Sygnał dźwiękowy.

1.2. Sygnał świetlny (przez kilkakrotne krótkotrwałe włączanie świateł mijania lub drogowych).

Wymienione sygnały stosuje się do ostrzeżenia innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie.

2. Zakazy związane z używaniem sygnałów do ostrzegania

Zabrania się:

  • nadużywania sygnału dźwiękowego lub świetlnego,

  • używania sygnału dźwiękowego na obszarze zabudowanym, chyba że jest to konieczne w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem.

3. Obowiązki kierującego podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, spowodowanej mgłą, opadami atmosferycznymi lub innymi przyczynami

3.1. Obowiązki kierującego pojazdem silnikowym:

  • Zachować szczególną ostrożność.

  • Włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie albo oba te światła jednocześnie (światła te powinny być także włączone podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego).

  • Poza obszarem zabudowanym podczas mgły dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe podczas wyprzedzania lub omijania.

3.2. Obowiązki kierującego pojazdem innym niż silnikowym:

  • Zachować szczególną ostrożność.

  • Włączyć światła, które pojazd jest wyposażony.

  • Korzystać z pobocza, a jeżeli nie jest to możliwe, jechać jak najbliżej krawędzi jezdni i nie wyprzedzać innego pojazdu.

4. Warunek używania tylnych świateł przeciwmgłowych

  • Kierujący pojazdem może używać tylnych świateł przeciwmgłowych, jeżeli zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 m. W razie poprawy widoczności kierujący pojazdem jest obowiązany niezwłocznie wyłączyć te światła.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami