strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

LITERATURA

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872).

 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 58, poz. 515).

 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 92, poz. 884).

 4. Rozporządzenie MI oraz SW i A z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. 170, poz. 1393).

 5. Rozporządzenie MI z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych i badań pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32, poz. 262 z 2003 r.).

 6. Rozporządzenie MSW i A z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 53, poz. 563).

 7. Rozporządzenie MSW i A z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. Nr 236, poz. 1998 z 2002 r.

 8. Rozporządzenie MI z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133 poz. 1123).

 9. Program szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym. Załącznik nr 3 rozporządzenia MI z dnia 14 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1681 z 2001 r. oraz Dz. U. Nr 232 poz. 2334 z 2003 r.).

 10. Pytania testowe ABT. Grupa IMAGE. Warszawa 2004.

 11. J. Mellibruda. Tajemnice ETOH. Warszawa 1994.

 12. Alkohol i kierowca. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Warszawa 2001. 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami