strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

MANEWRY NA SKRZYŻOWANIU I POZA NIM

1. Obowiązki kierującego zamierzającego dokonać zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu

 • Zachować szczególną ostrożność.
 • Zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu i zaprzestanie sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.
 • Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać (na rys. 27 pojazd B ma pierwszeństtwo),
 • Ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który wjeżdża na ten sam pas z prawej strony (na rys. 27 pojazd C ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A).
rys. 27 rys 28

2. Przejeżdżanie przez skrzyżowanie

Skręt w prawo należy rozpocząć od prawej krawędzi jezdni (pojazd C na rys. 28 i pojazd z pasa 3 na rys. 29).
Skręt w lewo należy rozpoczynać:
* od środka jezdni na jezdniach dwukierunkowych (pojazd A na rys. 28),
* od lewej krawędzi jezdni na jezdniach o ruchu jednokierunkowym (pojazd z pasa 1 na rys. 29).
rys. 29 Po skręceniu w lewo lub w prawo można zająć
dowolny pas ruchu przeznaczony dla tego samego
kierunku, lub taki z którego najłatwiej wykonać
kolejny manewr (na rys. 28 pojazd A po skręceniu
w lewo może zająć pas 1 lub 2, również pojazd C
po skręceniu w prawo może zająć pas 1, 2 lub 3).

UWAGA: Na rys. 28 przedstawiono również
geometryczny środek skrzyżowania "s", który
należy, jeżeli jest to możliwe objeżdżać w taki
sposób, aby przejazd w lewo był bezkolizyjny
(pojazd A).

Przedstawione zasady należy stosować również poza skrzyżowaniami.
Jeżeli znaki drogowe nie wskazują inaczej, to przejazd przez skrzyżowanie na wprost
jest dozwolony z każdego pasa ruchu.

3. Wyjątki od zasad, jak należy przejeżdżać przez skrzyżowanie podanych w punkcie 2

Skręcanie z innych pasów jest dozwolone gdy:

 • wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcanie z pasa nakazanego,
 • dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku (na rys. 30 pojazd może skręcać w lewo z dowolnego pasa ruchu 1, 2 lub 3),
 • znaki drogowe wskazują inaczej (na rys. 31 można skręcać w lewo również z pasa środkowego tzn. 2 ).
rys. 30 rys. 31

4. Zawracanie

 • Zawracanie to wykonywanie zakrętu o 180 stopni w celu jazdy w kierunku przeciwnym do
  poprzedniego.
 • Przy zawracaniu kierujący ma takie same obowiązki jak przy zmianie kierunku jazdy z innych
  powodów (patrz pkt 1)
 • Przed zawróceniem i po zawróceniu na skrzyżowaniach i poza nimi kierujący zajmuje takie same
  pasy ruchu jak przy skręcaniu. Wyjątek stanowi zawracanie na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym
  (rondo), gdzie powinno się w zasadzie trzymać konsekwentnie jednego (tego samego) pasa ruchu.
  Również przed wjechaniem na rondo włączenie kierunkowskazu nie jest wskazane. Natomiast jego
  włączenie jest bardzo potrzebne przy opuszczaniu skrzyżowania. Należy wtedy włączyć prawy
  kierunkowskaz po ominięciu przedostatniego wylotu, położonego przed tym, w który zamierza
  kierujący pojazdem wyjechać.

Zabrania się zawracania:


- w tunelu, na moście i na wiadukcie,
- na drodze jednokierunkowej,
- na autostradzie,
- na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego (rys. 32),
- w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu na drodze lub ruch ten utrudniać.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami