strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

1 Ogólne wiadomości o znakach i sygnałach

1.1. Funkcje znaków i sygnałów drogowych:

 • podnoszą bezpieczeństwo, sprawność i wygodę ruchu drogowego.

 • wyrażają ostrzeżenia, zakazy, nakazy lub informację.

1.2. Podział znaków i sygnałów drogowych na grupy:

 • znaki pionowe w postaci tarcz lub tablic z napisami albo symbolami, które występują również w postaci znaków świetlnych,

 • znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli, umieszczonych na nawierzchni drogi,

 • barwne sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory,

 • sygnały nadawane przez osoby do tego uprawnione,

 • sygnały dźwiękowe lub wibracyjne wysyłane przez urządzenia umieszczone na drodze.

Niezależnie od wymienionych znaków stosuje się znaki związane z oznakowaniem pasa drogowego (np. znaki kilometrowe), obiektów drogowych itp.

1.3. Uwagi do korzystania ze znaków drogowych.

 • Znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy wszystkich pasów ruchu. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni jest powtórzeniem znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 • Znaki umieszczone nad pasami ruchu dotyczą jadących tymi pasami.

 • Kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte światła błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe itp.

 • Napis lub symbol umieszczony na tabliczce pod znakiem drogowym stanowi integralną cześć znaku.

Te same zasady stosuje się odpowiednio do sygnałów świetlnych do kierowania ruchem.

Uwagi dodatkowe:

 • Znaki poziome odzwierciedlające znaki pionowe ostrzegawcze lub zakazu stanowią powtórzenie zastosowanych znaków pionowych.

 • Jeżeli na znaku lub tabliczce podany jest układ dróg na skrzyżowaniu (schemat skrzyżowania) liniami o różnej szerokości, to linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem.

1.4. Oznaczenia literowe grup znaków i sygnałów drogowych:

A - znaki pionowe ostrzegawcze,

B - znaki pionowe zakazu,

C - znaki pionowe nakazu,

D - znaki pionowe informacyjne,

E - znaki pionowe kierunku i miejscowości,

F - znaki pionowe uzupełniające,

G - znaki pionowe dodatkowe przed przejazdami kolejowymi,

T - tabliczki do znaków drogowych pionowych,

P - znaki drogowe poziome,

S - sygnały świetlne dla kierujących pojazdami i pieszych.

Uwaga: Dopuszcza się stosowanie znaków ostrzegawczych i zakazu świetlnych oraz tabliczek świetlnych pod znakami, na których symbole i napisy barwy białej znajdują się na czarnym tle.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami