strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XVII. PRĘDKOŚĆ JAZDY I HAMOWANIE

1. Prędkość bezpieczna i warunki decydujące o jej wyborze

Prędkość bezpieczna to taka prędkość, która zapewnia panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.

Warunki decydujące o wyborze prędkości bezpiecznej:

 • rzeźba terenu,

 • stan i widoczność drogi,

 • stan i ładunek pojazdu,

 • natężenie ruchu i warunki atmosferyczne.

 • Prędkość pojazdu powinna być również taka, aby nie utrudniała jazdy innym kierującym.

Ocena wymienionych warunków oraz wybór bezpiecznej prędkości jazdy należą do kierującego, który również powinien przy tym uwzględniać swoje samopoczucie i umiejętności w kierowaniu. Są takie miejsca i okoliczności, w których trafny wybór prędkości wpływa na bezpieczeństwo ruchu. Na przykład, przy:

 • dojeżdżaniu do skrzyżowania dróg, szczególnie gdy ruch na nim jest niekierowany,

 • przejeżdżaniu obok wysepek na jezdni, na których znajdują się piesi,

 • zbliżaniu się do odcinka drogi o śliskiej nawierzchni,

 • wjeżdżaniu w obszar bocznego wiatru,

 • jeździe po łuku drogi, gdy jest niewielkie jej pochylenie poprzeczne.

2. Dopuszczalne prędkości na drogach

W tabeli 3 podano dopuszczalne prędkości na drogach w zależności od rodzaju pojazdu.

3. Hamowanie pojazdem

Kierujący pojazdem jest obowiązany hamować w sposób nie powodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia.

 • Należy utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
 • Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500 m, kierujący pojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:

  • 50 m - jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t lub autobusem,
  • 80 m – jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem niewymienionym wyżej.

  4. Dodatkowy warunek dla kierującego pojazdem objętym indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 7 m.

  • Należy utrzymywać taki odstęp od pojazdu silnikowego znajdującego się przed nim, aby inne wyprzedzające pojazdy mogły bezpiecznie wjechać w lukę utrzymywaną między tymi pojazdami.

  Przepisu tego nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem przystępuje do wyprzedzania lub gdy wyprzedzanie jest zabronione.

 •  

  All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

  Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami