strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

PRZECINANIE SIĘ KIERUNKÓW RUCHU I PIERWSZEŃSTWO PRZEJAZDU

1.Obowiązki kierującego zbliżającego się do skrzyżowania i innych miejsc, gdzie przecinają się kierunki ruchu

 • Zachować szczególną ostrożność.
 • Nie wjeżdżać na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.
 • Nie rozdzielać kolumn pieszych.
 • Ustąpić pierwszeństwa, jeżeli to wynika z zasad, znaków lub sygnałów drogowych.

2.Podstawowe zasady ustępowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu

 • Pierwszeństwo przejazdu ustala się przed wjazdem na skrzyżowanie.
 • Pierwszeństwo pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, niezależnie od jego dalszego kierunku jazdy. Dotyczy to również skrzyżowań o ruchu okrężnym, o ile na wlotach dróg na takim skrzyżowaniu nie są umieszczone znaki A-7, a tylko znaki C-12 (rys. 16).
 • Pierwszeństwo przejazdu pojazdom jadącym na wprost lub skręcającym w prawo w stosunku do skręcającego w lewo (rys. 17). Ta zasada obowiązuje również poza skrzyżowaniami (np. przy wjeżdżaniu do stacji benzynowej, która znajduje się po lewej stronie drogi).
  1. Pierwszeństwo przejazdu pojazdów szynowych niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają i w jakim kierunku jadą (rys. 18). 2.5.
  2. Pierwszeństwo przejazdu pojazdów uprzywilejowanych w stosunku do innych pojazdów.

3.Zasady ustalania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach ze znakami drogowymi

Kolejność przejazdu wynika ze znaczenia znaków drogowych (rys. 17 i 18).

Znaki, które ustalają pierwszeństwo to:

Znaki, które zmuszają do ustąpienia
pierwszeństwa to:

Również mogą wystąpić tabliczki pokazujące
przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu:


Na rys. 17 pierwszeństwo ma kierujący pojazdem A, a na rys. 18 pojazd A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi B.

Znak C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" (rys. 19) oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym (wchodzącym) na to skrzyżowanie.

Na rys. 19 kierujący pojazdem A ma
pierwszeństwo przed kierującymi
pojazdami B i C. Natomiast pojazd A
ustępuje pierwszeństwa pojazdowi
szynowemu D (wg zasady - pkt 2.4).

Jeżeli nie można rozstrzygnąć pierwszeństwa przejazdu ze znaczenia znaków
drogowych, bo umieszczone na skrzyżowaniu znaki drogowe są takie same dla
obu kierujących pojazdami, to wtedy należy stosować jedną z czterech zasad
podanych w punkcie 2 (tzn. dotyczące skrzyżowań równorzędnych).

Na rys. 20 kolejność przejazdu jest następująca: pojazd szynowy D, następnie pojazd
B (bo w tej sytuacji, gdy są takie same znaki stosuje się zasadę w pkt 2.4). Dalej
pojazd C i na końcu pojazd A (w tej sytuacji równorzędnej wg zasady - pkt 2.3).
Na rys. 21 pierwszeństwo ma pojazd C, następnie pojazd B (wg zasady - pkt 2.2).
Później jedzie pojazd A a na końcu D (w tym przypadku też wg zasady - pkt 2.2).

ma pierwszeństwo przed kierującymi pojazdami A ustępuje pierwszeństwa pojazdowi szynowemu (wg zasady - pkt 2.4).

4. Zasady ustalania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach
z sygnalizacją świetlnąMożliwość wjazdu za sygnalizator wynika ze znaczenia barwy sygnału
wyświetlanego przez ten sygnalizator (rys. 22).


Na rys. 22 pojazd A przy sygnale zielonym, ma zezwolenie na wjazd za sygnalizator
i może opuścić skrzyżowanie bez względu na kierunek jazdy. Natomiast dla pojazdu B
sygnał czerwony zakazuje wjazdu za sygnalizator.
Natomiast na rys. 23 nie może opuścić skrzyżowanie pojazd A i B.

Kierujący pojazdem, który wjechał na skrzyżowanie o ruchu kierowanym
sygnałami świetlnymi, może je opuścić, pod warunkiem że będzie stosował
zasady ustępowania pierwszeństwa podane w punkcie 2 z zastrzeżeniem
zasady podanej w punkcie 4.3.Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym
sygnałami świetlnymi może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa
uczestnikom ruchu poruszającym się na wprost. Przepisu tego nie stosuję na
skrzyżowaniu o ruchu okrężnym oznaczonym znakami C-12.Kierujący pojazdem, który skręca w drogę porzeczną, jest zobowiązany ustąpić
pierwszeństwa pieszym przechodzących przez jezdnię, dla których ruch jest
otwarty.


Na rys. 24 pojazd B ma pierwszeństwo przed pojazdem D (wg zasady - pkt 2.3) i pojazdem
szynowym C (wg zasady - pkt 4.3). Natomiast pojazd szynowy C ma pierwszeństwo
przejazdu przed pojazdem D (wg zasady - pkt 2.4).
Na rys. 25 pomimo, że pojazd A jedzie prosto to ustępuje pojazdowi szynowemu C
(wyjątek w zasadzie w pkt. 4.3), natomiast ma pierwszeństwo przed pojazdem B
(wg zasady - pkt 2.2).

5. Ustalanie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu z osobą
kierującą ruchem


Możliwość przejazdu przez skrzyżowanie
wynika z postawy kierującego ruchem
i jest niezależne od znaków drogowych
i sygnałów świetlnych występujących na
tym skrzyżowaniu.
Na rys. 26 pojazd A może kontynuować
jazdę (również skręcić w prawo),
a pojazdy B i C powinny zatrzymać się
(nawet, gdy były to pojazdy uprzywilejowane).

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami