strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

VII.WYBRANE PRZEPISY O RUCHU PIESZYCH, ROWERZYSTÓW I MOTOROWERZYSTÓW

1. Miejsca korzystania z dróg przez pieszego

 • Chodnik lub droga pieszych.

 • Pobocze, w przypadku braku chodnika lub drogi dla pieszych.

 • Jezdnia, gdy brak jest pobocza i wtedy pieszy idzie jak najbliżej jej krawędzi i ustępuje miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi.

2. Poruszanie się pieszego po poboczu i jezdni

Pieszy powinien:

 • iść lewą stroną drogi,

 • na jezdni iść jeden za drugim (chyba, że jest mały ruch i dobra widoczność - wtedy dwóch pieszych może iść obok siebie),

W strefach zamieszkania pieszy korzystać może z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.

3. Przechodzenie pieszego przez jezdnię

3.1. Pieszy przechodząc przez jezdnię (lub torowisko), jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.

 1. Przy przechodzeniu przez jezdnię pieszy korzysta z przejść dla pieszych, gdzie ma pierwszeństwo przed pojazdami.

 2. Pieszy może przejść przez jezdnię w następujących miejscach i okolicznościach:

 • gdy odległość od przejścia przekracza 100 m,

 • przez skrzyżowanie nawet wtedy, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia.

W tych przypadkach pieszy ma obowiązek:

 • nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu,

 • nie utrudniać ruch pojazdów,

 • ustąpić pierwszeństwa pojazdom,

 • do przeciwległej krawędzi jezdni iść drogą najkrótszą, prostopadle do osi jezdni.

 1. Na obszarze zabudowanym, na drodze dwujezdniowej lub po której kursują tramwaje po torowisku wyodrębnionym z jezdni, pieszy przechodząc przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany korzystać tylko z przejścia dla pieszych.

 2. Zabrania się pieszemu:

 • wchodzenia na jezdnię bezpośredni przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,

 • wchodzenia na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi,

 • przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,

 • zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię,

 • przebiegania przez jezdnię.

 1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi wyłącznie dla pieszych.

 2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

4. Wybrane przepisy o ruchu rowerów i motorowerów

 1. Kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub drogi dla rowerów i pieszych.

 2. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

 3. W razie braku drogi dla rowerów i pieszych kierujący rowerem jednośladowym jest obowiązany korzystać z pobocza, a jeżeli jest to nie możliwe ­­– z jezdni.

 4. Dopuszcza się przewożenia na rowerze dziecka do 7 lat, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

 5. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,

 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,

 • czepiania się pojazdów.

 1. Zabrania się kierującemu rowerem na przejeździe dla rowerzystów:

 • wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,

 • zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny.

Uwaga: Rowerzysta na przejeździe dla rowerów ma pierwszeństwo przed pojazdem.

  4.6. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni w razie braku pobocza, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10. W tym przypadku rowerzyści powinni jechać jeden za drugim jak najbliżej krawędzi jezdni i ustępować miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. Jazda obok siebie jest możliwa tylko na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności.

Przedstawione przepisy o ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów mają na celu zorientować kierującego pojazdem, jakiego zachowania od tych uczestników ruchu należy oczekiwać i jakie mają prawa i obowiązki. Jakie powinno być natomiast zachowanie kierującego pojazdem wobec tych uczestników ruchu przedstawiono w odpowiednim rozdziale tego skryptu.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami