strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

IV.PODSTAWOWE OKREŚLENIA DOTYCZĄCE POJAZDÓW I ICH MAS

1. Rodzaje pojazdów i ich określenia

1.1. Pojazd - środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane.

 1. Pojazd silnikowy - pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego.

 2. Pojazd samochodowy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego.

 3. Samochód osobowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu.

 4. Autobus - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

 5. Autobus szkolny – autobus przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, barwy pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami barwy białej, z napisem barwy czarnej „autobus szkolny”

 6. Samochód ciężarowy - pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków; określenie to obejmuje również samochód ciężarowo-osobowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą.

 7. Motocykl - pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem - wielośladowy.

 8. Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

 9. Pojazd członowy - zespół składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą.

 10. Pojazd uprzywilejowany - pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; określenie to również obejmuje pojazdy jadące w kolumnie, na której początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego.

 11. Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych , leśnych lub ogrodowych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz prac ziemnych.

 12. Motorower - pojazd jednośladowy lub dwuśladowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

 13. Zespół pojazdów - pojazdy połączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania.

 14. Przyczepa - pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem.

 15. Przyczepa lekka - przyczepa, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg.

 16. Naczepa - przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.

2. Rodzaje mas pojazdu i ich określenia

 1. Masa własna – masa pojazdu z jego normalnym wyposażeniem, paliwem, olejami, smarami i cieczami w ilościach nominalnych, bez kierującego.

 2. Dopuszczalna masa całkowita (dmc) – największa masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze.

 3. Dopuszczalna ładowność – największa masa ładunku i osób, jaką może przewozić pojazd, która stanowi różnicę dopuszczalnej masy całkowitej i masy własnej pojazdu.

 4. Rzeczywista masa całkowita – masa pojazdu łącznie z masą znajdujących się na nim rzeczy i osób.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami