strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

SPRAWDZANIE STANU ZDROWIA, BADANIA PSYCHOLOGICZNE ORAZ W CELU USTALENIA ZAWARTOŚCI W ORGANIZMIE ALKOHOLU

1. Badania lekarskie

1.1. Badanie lekarskie przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

1.2. Badaniu lekarskiemu podlega:

 • osoba ubiegająca się o prawo jazdy,

 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia,

 • kierujący pojazdem skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli:

 • uczestniczy w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny,

 • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

 • kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

 • osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy, kierowana decyzją starosty na podstawie zawiadomienia zespołu powiatowego lub wojewódzkiego do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,

 • kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

2. Badania psychologiczne

2.1. Badanie psychologiczne przeprowadza się w celu orzeczenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

2.2. Badaniu psychologicznemu podlega:

 • kierujący pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego, jeżeli;

 • przekroczył liczbę 24 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego,

 • kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu,

 • kierujący będący sprawcą wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny,

 • kierujący skierowany przez lekarza, jeżeli w wyniku badania lekarskiego stwierdzona zostanie konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego,

 • osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,

 • kandydat na instruktora lub egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

3. Okresowe badania lekarskie i psychologiczne kierowców

Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor oraz egzaminator podlega kontrolnym badaniom lekarskim i psychologicznym.

3.1. Kontrolne badanie lekarskie przeprowadza się w celu stwierdzenia istnieniu lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. Badanie te przeprowadza się w wieku do 55 lat – co 5 lat, w wieku od 55 do 65 – co 2 lata i wieku powyżej 65 roku życia – corocznie.

3.2. Kontrolne badanie psychologiczne przeprowadza się w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Badania te przeprowadza się co 5 lat do ukończenia 65 roku życia i następnie corocznie.

4. Badania ustalające zawartość w organizmie alkoholu

4.1. Rodzaje badań w celu ustalenia zawartości alkoholu w organizmie kierowcy:

 • pomiar stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu urządzeniem elektronicznym,

 • badanie krwi lub moczu, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwiają przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym,

4.2. Badanie ustalające zawartość w organizmie alkoholu można przeprowadzić również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

5. Badania ustalające w organizmie obecność środka działającego podobnie do alkoholu

 • Rodzaje badań w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego podobnie do alkoholu (np. narkotyku):

  • metoda nie wymagająca badania laboratoryjnego (jako metoda podstawowa),

  • metoda laboratoryjna na podstawie badania krwi lub moczu (stosowana, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia przeprowadzenie inną metodą).

 • Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o czym należy go uprzedzić.

  6. Osoby, które zawsze poddawane są badaniom na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu

  • kierującemu pojazdem, w razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity i ranny,

  • osobie, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.

  Osoby te mają prawo żądać od organu kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub podobnego środka.

 •  

  All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

  Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami