strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XIX.ŚWIATŁA ZEWNĘTRZNE POJAZDU I ICH UŻYWANIE

1.Rodzaje świateł zewnętrznych w pojeździe samochodowym

Światła obowiązkowe (oznaczenia wg rys. 60):

1 – drogowe, przeznaczone do oświetlania drogi przed pojazdem na odległość co najmniej 100 m,

2 – mijania, o przeznaczeniu jak wyżej, lecz na odległość co najmniej 40 m i dodatkowo asymetryczne , tzn. oświetlać drogę po prawej stronie na większą odległość niż po lewej,

3 – pozycyjne przednie, widoczne z odległości co najmniej 300 m,

4 – kierunkowskazy, które powinny zapalać się i gasnąć z równą częstotliwością 90 cykli na minutę z tolerancją ±30 cykli na minutę,

5 – pozycyjne tylne, o warunkach jak przednie lecz barwy czerwonej,

6 – hamowania „stop” o liczbie co najmniej 2, jednak nie więcej niż 4,

7 – odblaskowe tylne, widoczne z odległości co najmniej 150 m, gdy są oświetlone światłami drogowymi innego pojazdu.

8 – oświetlające tablicę rejestracyjną tylną i zapewniające możliwość odczytania znaków z odległości co najmniej 20 m,

9 – przeciwmgłowe tylne,

10 – cofania,

11 – awaryjne (uzyskiwane przez włączenie wszystkich kierunkowskazów).


Rys. 60

Na rys. 60 pokazano umiejscowienie świateł obowiązkowych w samochodzie osobowym.

Światła nieobowiązkowe (niektóre):

  • postojowe,

  • przeciwmgłowe przednie,

  • do jazdy dziennej.

2.Używanie świateł podczas zatrzymania i postoju pojazdu silnikowego na jezdni i poboczu

W warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu drogowego oraz postoju należy używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. W pojeździe nierozłączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopuszcza się włączanie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni.

W miejscach oświetlonych w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdujących się poza jezdnią i poboczem (np. na chodniku), wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu, na którym znajduje się urządzenie (lub ładunek) wystający poza pojazd i wymagające oznaczenia odrębnymi światłami.

3.Używanie świateł pojazdu podczas jazdy

W warunkach normalnej przejrzystości powietrza kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania (również w tunelach, gdyby nawet były dobrze oświetlone).

W czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania kierujący może używać świateł do jazdy dziennej.

W czasie od zmierzchu do świtu na nie oświetlonych drogach (nawet w obszarze zabudowanym), zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi kierujący może używać świateł drogowych, przy czym jest obowiązany do przełączenia je na światła mijania w następujących okolicznościach i warunkach:

  • jeżeli istnieje obawa oślepiania innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie,

  • w razie zbliżania się pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe - drugi jest obowiązany uczynić to samo,

  • gdy kierujący zbliża się do pojazdu poprzedzającego, jeżeli jego kierowca może być oślepiony,

  • w razie zbliżania się pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej (np. statku), jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Uwaga: Przepisów w pkt 3.1 – 3.3 nie stosuje się do kierującego pojazdem, który nie jest wyposażony w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. Kierujący takim pojazdem w czasie od zmierzchu do świtu lub w tunelu jest obowiązany używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdu.

Na drodze krętej, oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi, kierujący pojazdem może używać przednich świateł przeciwmgłowych od zmierzchu do świtu, również w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

  • Światła, które używa się podczas jazdy stosuje się odpowiednio podczas zatrzymania pojazdu, wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego. Jeżeli zatrzymanie trwa ponad 1 minutę, dopuszcza się wyłączenie świateł zewnętrznych pojazdu, o ile na tym samym pasie, przed tym pojazdem i za nim, stoją inne pojazdy.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami