strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

9.SYGNAŁY ŚWIETLNE DLA KIERUJĄCYCH I PIESZYCH

9.1. Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizatory i ich znaczenie

S-1 sygnalizator z sygnałami do kierowania ruchem.

 • Sygnał zielony – zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

 • Sygnał żółty – zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony.

 • Sygnał czerwony – zakaz wjazdu za sygnalizator; takie samo znaczenie mają sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie (po sygnale czerwonym) i oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony.Uwaga:

 • Kierujący pojazdem, który wjechał na skrzyżowanie o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi, może je opuścić (nie czekając na sygnał zezwalający na ruch dla swego kierunku jazdy), pod warunkiem że nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom. Kierujący pojazdem szynowym skręcający na skrzyżowaniu o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi może je opuścić pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

 • W sygnalizatorach używanych poza skrzyżowaniami mogą być nadawane sygnały tylko o dwóch barwach – zielonej i czerwonej.

S-2 sygnalizator z sygnałem dopuszczającym warunkowe skręcanie

Nadawany przez sygnalizator S-2 sygnał czerwony wraz z sygnałem w kształcie zielonej strzałki oznacza, że dozwolone jest skręcanie w kierunku wskazanym strzałką w najbliższą jezdnię na skrzyżowaniu. Skręcanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

Sygnał w kształcie zielonej strzałki nadawany przez sygnalizator S-2, zezwalający na skręcanie w lewo, zezwala również na zawracanie z lewego skrajnego pasa ruchu, chyba że jest to zabronione znakiem B-23. Skręcanie i zawracanie jest dozwolone pod warunkiem, że kierujący zatrzyma się przed sygnalizatorem i nie spowoduje utrudnienia ruchu innym jego uczestnikom.

S-3 sygnalizator kierunkowy (dla poszczególnych pasów ruchu)

 • Sygnał w kształcie zielonej strzałki – zezwolenie na wjazd za sygnalizator i jazdę w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami). W tym przypadku na prosto i w prawo.

Sygnał w kształcie czarnej strzałki na żółtym tle – zakaz jazdy za sygnalizator w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami), chyba że w chwili zapalenia się tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, iż za chwilę zapali się sygnał czerwony (czarna strzałka na czerwonym tle).

Sygnał w kształcie czarnej strzałki na czerwonym tle – zakaz wjazdu za sygnalizator w kierunkach wskazanych strzałką (strzałkami); takie samo znaczenie mają sygnały czerwony i żółty nadawane jednocześnie (po sygnale czerwonym) i oznaczają także, że za chwilę zapali się sygnał zielony (tzn. w kształcie strzałki lub strzałek).

S-4 sygnalizatory dla pasów ruchu o zmiennym kierunku ruchu (umieszczane nad pasami ruchu wyznaczone liniami P-5)

 • sygnał zielony w kształcie strzałki skierowanej do dołu – zezwolenie na wjazd na pas ruchu,

 • sygnał czerwony w kształcie dwóch skrzyżowanych kresek – zakaz wjazdu na pas ruchu.

SB – sygnalizator (nadający sygnał barwy białej) dla kierujących autobusami oraz innymi pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych liniach (poruszające się po wydzielonych dla nich pasach ruchu).

 • sygnał w kształcie kreski poziomej – zakaz wjazdu za sygnalizator,

 • sygnał w kształcie dwóch kropek – zakaz wjazdu za sygnalizator; zakaz ten nie dotyczy kierujących pojazdami, które w chwili zapalenia się tego sygnału znajdują się tak blisko sygnalizatora, że nie mogą być zatrzymane przed nim bez gwałtownego hamowania,

 • sygnał w kształcie kreski pionowej – zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

S-5 sygnalizator z sygnałami dla pieszych i S-6 z sygnałami dla rowerzystów

 • sygnał czerwony – zakaz wejścia na przejście (wjazdu na przejazd),

 • sygnał zielony – zezwolenie na wejście na przejście (wjazdu na przejazd), przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy (rowerzysta) jest zobowiązany jak najszybciej opuścić przejście (przejazd).

S-7 sygnalizator z sygnałem nakazującym opuszczenie pasa ruchu

 • sygnał świetlny (żółty) oznacza nakaz opuszczania pasa ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, i wjazdu na część jezdni znajdującą się po stronie wskazanej strzałką.

9.2. Uwagi do niektórych sygnałów świetlnych

 • Zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawania sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku – przed sygnalizatorem.

 • Jeżeli sygnalizator umieszczony jest nad jezdnią, to zatrzymanie pojazdu wynikające z nadawanego sygnału powinno nastąpić przed linią zatrzymania P-14, a w razie jej braku – przed jezdnią, nad którą sygnalizator został umieszczony.

 • Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator S-1 i S-3 nie zezwala na wjazd za sygnalizator, jeżeli:

 • ruch pojazdów utrudniłby opuszczanie jezdni pieszym lub rowerzystom,

 • ze względu na warunki ruchu na skrzyżowaniu lub za nim opuszczenie skrzyżowania nie byłoby możliwe przed zakończeniem nadawania sygnału zielonego.

 • Sygnał zielony nadawany przez sygnalizator kierunkowy S-3 oznacza ponadto, że podczas jazdy na wskazanym kierunku nie występuje kolizja z innymi uczestnikami ruchu (z tego powodu zawracanie jest zabronione).

 • Sygnalizatory kierunkowe S-3 nadające sygnały przeznaczone tylko dla pojazdów skręcających w lewo mogą nie być umieszczone po prawej stronie drogi.

9.3. Sygnały świetlne do ostrzegania

 • Sygnał czerwony migający lub dwa na przemian migające sygnały czerwone oznaczają zakaz wjazdu za sygnalizator lub inne urządzenie nadające te sygnały. Czerwone sygnały migające mogą być stosowane przed przejazdami kolejowymi, wjazdami na promy i ruchome mosty albo przed miejscami wjazdu pojazdów uprzywilejowanych na drogę.

 • Migający lub stały sygnał żółty umieszczony na przeszkodzie albo migający sygnał żółty nadawany przez sygnalizator ostrzegają o występującym niebezpieczeństwie lub utrudnieniu ruchu oraz nakazują zachowanie szczególnej ostrożności. Żółty sygnał migający może być stosowany na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych lub innych miejscach, w których występuje zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Sygnał świetlny w postaci białych cyfr

Białe cyfry na tablicy lub sygnalizatorze oznaczają wjazd na odcinek jezdni, na którym zaleca się jazdę z prędkością wyrażoną w km/h.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami