strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

1. Bilans wypadków drogowych w 2006 (2005) roku

* Liczba wypadków dogowych: 46876 (48049).
* Zabitych: 5243 (5427) osób.
* Rannych 59123 (61107) osób.


2. Sprawcy wypadków (i przybliżony udział procentowy)

* Kierowcy samochodów osobowych (ok. 60%).
* Piesi (ok. 14%).
* Rowery i motorowery (ok. 7.%).
* Samochody ciężarowe (ok. 8,5%).
* Motocykle (ok. 2%).

3. Najczęstsze przyczyny wypadków

* Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu (ok. 29%).
* Nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu (ok. 24%).
* Nieprawidłowe wyprzedzanie, wymijanie i omijanie (ok. 17%).
* Nie ustąpienie pierwszeństwa pieszym (ok. 6%)
* Nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejście dla pieszych (ok. 5%).
* Nie zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami (ok. 5%).
* Jazda po niewłaściwej stronie drogi (ok. 3%).
* Zmęczenie, zaśnięcie (ok. 1,7%).
* Wjazd przy czerwonym świetle (ok. 1,6%).
Najczęstsze miejsca wypadków, to proste odcinki drogi (55,6% wszystkich wypadków),
skrzyżowania (26,7%), zakręty (10,7%) i przejścia dla pieszych (9,5%).

4. Postępowanie kierującego w razie wypadku

W razie uczestnictwa w wypadku drogowym kierujący obowiązany jest zatrzymać pojazd,
zapewnić bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku i ustalić czy są ofiary, przy czym:
- gdy nie ma zabitych lub rannych niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku,
aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu,
- gdy są ranni, udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie
ratunkowe i Policję,
- nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
pozostać na miejscu wypadku gdy są ofiary, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji
wymagało oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce,
- jeżeli osoba uczestnicząca w wypadku żąda niezbędnych danych od kierowcy, to
powinien on podać swoje dane personalne (ewentualnie również właściciela lub
posiadacza pojazdu) oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta
jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC).

Nadmienia się również, że powyższe przepisy dotyczą również innych osób
uczestniczących w wypadku.
Należy także pamiętać, że istnieje prawny obowiązek udzielenia pomocy ofiaro wypadku
oraz, że ratującemu nie grozi kara za to, że mimo dobrej woli nie uratował ofiary wypadku.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami