strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

WYPRZEDZANIE

1. Określenie wyprzedzania

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku (rys. 37).

Biorąc pod uwagę fakt, że wyprzedzanie odbywa się z lewej strony pojazdu wyprzedzanego i najczęściej na lewej połowie jezdni oraz, że wymaga znacznego zwiększenia prędkości, to manewr ten należy uznać za jeden z najbardziej niebezpiecznych.


rys. 37

2. Czynności kierującego poprzedzające każde wyprzedzanie

 • Upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu.

 • Sprawdzić, czy kierujący, jadący przed nim, nie rozpoczął wyprzedzania.

 • Upewnić się, czy kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie, nie sygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmiany pasa ruchu.

3. Obowiązki kierującego przy wyprzedzaniu

 • Zachować szczególną ostrożność.

 • Zachować bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu.

 • Zachować odstęp co najmniej 1 m, przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych.

 • Przejeżdżać z lewej strony wyprzedzanego pojazdu.

Z punktu widzenia techniki kierowania pojazdem samochodowym, wszystkie czynności związane z wyprzedzaniem można podzielić na trzy fazy (rys. 37):

 • faza początkowa (odcinek I); włączenie kierunkowskazu i zmiana pasa ruchu,

 • faza wyprzedzania (odcinek II); jazda z wyłączonym kierunkowskazem,

 • faza końcowa (odcinek III); włączenie kierunkowskazu i zmiana pasa ruchu. Po wyprzedzeniu kierujący nie musi zmieniać pas ruchu, jeżeli zamierza w dalszym ciągu wyprzedzać.

4. Obowiązki kierującego pojazdem wyprzedzanym

 • Nie zwiększać prędkości podczas wyprzedzania i bezpośrednio po nim.

 • Zjechać jak najbardziej na prawo i w razie potrzeby zatrzymać się w przypadku kierowania pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika, w celu ułatwienia wyprzedzania.

5 Odstępstwa od zasady przejeżdżania z lewej strony wyprzedzanego pojazdu

Pojazdy szynowe należy wyprzedzać tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej (rys. 38).

Pojazd lub uczestnik ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo, wyprzedzać można tylko z jego prawej strony (rys. 39).

Dopuszcza się wyprzedzania również z prawej strony na odcinkach dróg z wyznaczonymi pasami ruchu:

 • na jezdniach jednokierunkowych (rys. 40),

 • na jezdniach dwukierunkowych, jeżeli są co najmniej dwa pasy ruchu w obszarze zabudowanym (rys. 41) lub trzy pasy ruchu poza obszarem zabudowanym przeznaczonym do jazdy w tym samym kierunku (rys. 42)


6. Miejsca zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni

 • Przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia (rys. 43).
 • Na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi (rys. 44).

 • Na skrzyżowaniach.

7. Przypadki zezwalające na wyprzedzanie w miejscach podanych w punkcie 6

Dopuszcza się wyprzedzanie z lewej strony pojazdu , przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia i na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi, na jezdni:

 • jednokierunkowej,

 • dwukierunkowej na odcinku z wyznaczonymi pasami ruchu, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym - w miejscu, gdzie jest to zabronione znakami na jezdni.

 • Dopuszcza się wyprzedzania na skrzyżowaniach:

  • np. sygnalizacją świetlną),

  • pojazdu sygnalizującego zamiar skręcania, pod warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.

 •  

  All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

  Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami