strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XV. ZACHOWANIE SIĘ WOBEC PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

1. Obowiązki i prawa kierującego pojazdem wobec pieszych

Zbliżając się do przejścia dla pieszych, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Nakładany obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wynika z faktu, że:

  • nie wszyscy piesi upewniają się, czy nie nadjeżdża pojazd,

  • niektórzy piesi mogą zatrzymać się na jezdni lub zmieniać prędkość,

  • nie wszyscy piesi będą spokojnie oczekiwać na możliwość wejścia na jezdnię,

  • dziecko może wbiec na jezdnię bezpośrednio przed pojazdem.

Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię, na którą wjeżdża (rys. 49).

Na rys. 49 kierujący pojazdem 1 ma pierwszeństwo tylko przed pieszym C.

Jeżeli przejście dla pieszych wyznaczone jest na drodze dwujezdniowej, przejście na każdej jezdni uważa się za przejścia odrębne. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przejścia dla pieszych w miejscu, w którym ruch pojazdów jest rozdzielony wysepką lub za pomocą innych urządzeń.

Na rys. 50 kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przed pieszym.

Przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, należy jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Uwaga: W strefie zamieszkania pieszy korzysta z całej szerokości i ma pierwszeństwo przed pojazdem.

W przypadku braku wyodrębnienia jezdni i chodników (np. plac, parking, rynek) i ruch pieszych oraz pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni, to pierwszeństwo ma zawsze pieszy.

W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,

  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,

  • jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych

Przejeżdżając obok oznaczonego przystanku tramwajowego nie znajdującego się przy chodniku, należy zachować szczególną ostrożność, przy czym:

  • jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik (rys. 51),

  • jeżeli przystanek jest wyposażony w wysepkę, to należy przejeżdżać utrzymywać prędkość dostosowaną do warunków ruchu. Na rys. 52 kierujący pojazdem A ustępuje pierwszeństwa tylko pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.

2. Obowiązki kierującego pojazdem wobec rowerzystów

Zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów, należy zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe.

Przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, należy ustąpić pierwszeństwo rowerowi.

Zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami