strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

ZATRZYMANIE I POSTÓJ POJAZDU

Określenie zatrzymania i postoju oraz ich warunki

Zatrzymanie pojazdu - unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów.

Postój pojazdu - unieruchomienie pojazdu nie wynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Warunki zezwalające na zatrzymanie i postój pojazdu:

 • pojazd powinien być widoczny z dostatecznej odległości dla innych kierujących i nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia,

 • ustawienie pojazdu na jezdni powinno być jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej,

 • postój pojazdu poza obszarem zabudowanym powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią,

 • kierujący pojazdem jest obowiązany do respektowania znaków drogowych, które wskazują sposób zatrzymania lub postoju,

 • kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Ostatni warunek realizowany powinien być między innymi w sposób następujący:

 • unieruchomić silnik i wyjąć kluczyk ze stacyjki,

 • włączyć (zaciągnąć) hamulec postojowy,

 • w razie niedostatecznej widoczności włączyć światła pozycyjne lub postojowe,

 • na spadku lub wzniesieniu drogi włączyć odpowiedni bieg (wsteczny lub pierwszy), a koła przednie odpowiednio skręcić (do krawędzi lub osi jezdni).


Miejsca zakazu zatrzymania pojazdu

Miejsca zakazu zatrzymania pojazdu. Tabela 2

Lp.

Miejsce lub element drogi

Odległość w metrach

Uwagi i zastrzeżenia

1

Skrzyżowanie

10

przed i za skrzyżowaniem, również na chodniku i poboczu

2

Przejazd kolejowy

10

przed i za przejazdem, również na chodniku

i poboczu

3

Przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów

10

przed i za przejściem (przejazdem) na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, na pozostałych drogach tylko przed przejściem lub przejazdem (w tym również na jednokierunkowych), dotyczy także chodnika i pobocza

4

Znak lub sygnał drogowy

10

przed, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd

5

Słupek lub tablica oznaczająca przystanek

15

przed i za, również na chodniku, a na przystanku z zatoką na całej jej długości

6

Wysepka

15

przed i za wysepką od jej punktów krańcowych, jeżeli jezdnia z prawej strony ma tylko jeden pas ruchu

7

Pas między jezdniami

_

na całej długości tego pasa

8

Droga (ścieżka) dla rowerów

_

na całej drodze lub ścieżce

9

Tunel, most, wiadukt

_

na całej długości

10

Linia ciągła na jezdni

_

wzdłuż tej linii ciągłej na jezdni oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tą linię

11

Linia ciągła wyznaczająca krawędź jezdni

_obok tej linii na jezdni i poboczu

12

Linia przerywana wyznaczająca krawędź jezdni

_

obok tej linii na jezdni

13

Lewa strona drogi na jezdni

_

z wyjątkiem zatrzymania i postoju na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub jezdni dwukierunkowej o małym ruchu

14

Autostrada lub droga ekspresowa

_

z wyjątkiem miejsc niż wyznaczone w tym celu

Uwagi:

 • Zakazy zatrzymania pojazdu przedstawione w tabeli nie dotyczą unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

 • Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Miejsca zakazu postoju pojazdu

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,

 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,

 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,

 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,

 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

 • na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Uwaga: Zakaz postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Zatrzymanie i postój pojazdu na chodniku

Dopuszcza się zatrzymanie i postój pojazdu samochodowego na chodniku kołami jednego boku (na rys. 45 pojazd A) lub przedniej osi (na rys. 45 pojazd B ), pod warunkiem, że:

 • dopuszczalna masa całkowita pojazdu samochodowego nie przekracza 2,5 t,

 • na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
 • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Dopuszcza się zatrzymanie i postój całego pojazdu na chodniku (na rys. 45 pojazd C), pod warunkiem, że:

 • jest to samochód osobowy , motocykl, motorower lub rower,

 • ustawienie pojazdu jest przy krawędzi jezdni,

 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 metra.

 • Inne pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczające 2,5 t mogą być w całości umieszczone na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym na postój znakiem drogowym D-18 oraz, jeżeli zachodzi potrzeba ustawienie pojazdu wskaże tabliczka T-30.

Skutki niestosowania się do przepisów o zakazie zatrzymania i postoju pojazdu

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub zagraża jego bezpieczeństwu.

Pojazd może być unieruchomiony na koszt właściciela przez zastosowanie urządzenia technicznego do blokady kół, jeżeli pozostawiono go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia ruchu lub nie zagraża jego bezpieczeństwu.

Sposoby sygnalizowania postoju pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku w zależności od rodzaju dróg

Na autostradach i drogach ekspresowych należy sygnalizować postój pojazdu w każdym przypadku (tzn. bez względu czy pojazd znajduje się na jezdni, pasie awaryjnym lub poboczu), przez:

 • włącznie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,

 • umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu (rys. 46).

Na pozostałych drogach twardych poza obszarem zabudowanym postój pojazdu należy sygnalizować na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości, przez:

 • umieszczenie w odległości 30 - 50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego,

 • i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne (rys. 47).

Na obszarze zabudowanym postój pojazdu należy sygnalizować w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione, przez:

 • włączenie świateł awaryjnych a jeżeli pojazd nie jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła pozycyjne i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m (rys. 48).

Sygnalizowanie obowiązuje przez cały czas postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku. 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami