strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

8.ZNAKI DROGOWE POZIOME

 

8.1. Uwagi wprowadzające do znaków drogowych poziomych

 • Znakami drogowymi poziomymi są umieszczone na nawierzchni linie ciągłe lub przerywane, pojedyncze lub podwójne, strzałki, napisy, symbole i inne linie związane z oznaczaniem określonych miejsc na drodze oraz punktowe elementy odblaskowe.

 • Znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej.

 • Jeżeli na drodze umieszczone są znaki barwy białej i żółtej wskazujące różny sposób zachowania, to kierujący jest obowiązany stosować do znaków barwy żółtej.

 • Umieszczone na jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy czerwonej wyznaczają prawą krawędź jezdni, a barwy białej lub żółtej – lewą krawędź jezdni oraz pas ruchu.

 • Pasy ruchu mogą być oznaczone punktowymi elementami odblaskowymi barwy białej lub żółtej, przy czym do elementów odblaskowych barwy żółtej należy stosować się w pierwszej kolejności.

 • Na pasie ruchu mogą być umieszczone inne niż określone w ustawie napisy lub symbole p. liczba określająca ograniczenie prędkości, wyrażone w kilometrach na godzinę).

 1. Dodatkowe uwagi do niektórych znaków poziomych

  P-1 w której kreski są krótsze od przerw lub równe przerwom, wyznacza pasy ruchu. Prze te linie można przejeżdżać z zachowaniem warunków jakie obowiązują przy zmianie pasa ruchu (patrz rozdział XI pkt 1).

  P-1 o podwójnej szerokości, w której kreski i przerwy są równe, informuje ponadto, że wyznaczony pas ruchu jest pasem:

  • ruchu polnego,

  • zanikającym,

  • przeznaczonym wyłącznie dla pojazdów wyjeżdżających na inną drogę lub jezdnię.

  P-2 oddziela pasy ruchu o tym samym kierunku i oznacza ponadto zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez linię.

  P-3 oznacza zakaz przejeżdżania (najeżdżania) przez tę linię z pasa ruchu położonego przy linii ciągłej, z wyjątkiem powrotu po wyprzedzeniu na pas ruchu zajmowany przed wyprzedzeniem.

  P-4 rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz najeżdżania (przejeżdżania) przez tę linię.

  P-5 (znajdująca się między skrzyżowaniami po obu stronach pasa ruchu) oznacza pas o zmiennym kierunku ruchu otwieranym i zamykanym sygnałami świetlnymi nadawanymi przez sygnalizator S-4 (patrz pkt 9 tego rozdziału).

  P-6 w której kreski są dłuższe od przerw, rozdziela pasy ruchu i uprzedza o zbliżaniu się do linii, przez którą przejeżdżanie jest zabronione, lub do miejsca niebezpiecznego.

  P-7a lub P-7b umieszcza się przy krawędzi jezdni; linia P-7b oznacza ponadto zakaz wjazdu na pobocze pojazdom samochodowym (P-7a zabrania zatrzymania obok tej linii na jezdni, a P-7b zabrania zatrzymania pojazdu obok tej linii na jezdni i poboczu).

  Rys. 10

  P-8b zezwalająca na skręcanie w lewo, umieszczona na skrajnym pasie, oznacza także zezwolenie na zawracanie, chyba że jest to zabronione znakiem B-23 lub ruch kierowany jest sygnalizatorem S-3.

  P-9 nie dotyczy kierującymi pojazdami, dla których przeznaczony jest dalszy odcinek pasa ruchu (np. dla autobusów).

  P-12 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w związku ze znakami B-20 lub B-32.

  P-13 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu w celu ustąpienia pierwszeństwa wynikającego ze znaku pionowego A-7.

  P-14 wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu na skrzyżowaniu, przed przejściem dla pieszych lub przed sygnałem świetlnym.

  P-15 i P-16 potwierdzają oznakowanie wlotu na skrzyżowanie znakami pionowymi odpowiednio A-7 albo B-20.

  P-17 wyznacza na jezdni miejsce przystanku tramwajów, autobusów (trolejbusów) lub innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i oznacza, że zakaz zatrzymywania się innych pojazdów na przystanku obowiązuje na całej długości linii.

  P-19 wyznacza pas przeznaczony na postój pojazdów wzdłuż krawędzi jezdni lub oddziela od niej zatokę postojową.

  P-20 wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone dla określonego rodzaju pojazdu.

  P-21 oznacza powierzchnię drogi, na którą wjazd i zatrzymanie są zabronione.

  P-22 lub P-23 oznacza pas ruchu przeznaczony odpowiednio dla pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach lub dla rowerów jednośladowych.

  P-24 oznacza, że stanowisko postojowe, na którym znak umieszczono, przeznaczone jest dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

  P-25 oznacza wypukłość na jezdni zastosowaną w celu spowolnienia ruchu pojazdów.

  Na rys. 10 przedstawiono zastosowanie znaków drogowych poziomych.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami