strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

5.ZNAKI INFORMACYJNE I TABLICZKI DO TYCH ZNAKÓW

5.1. Uwagi wprowadzające do znaków informacyjnych

  • Znaki informacyjne dotyczą prowadzenia pojazdu oraz informują o wskazanych na znakach obiektach znajdujących się przy drodze.

  • Jeżeli znaki informacyjne mają dodatkowe zalecenia, to kierujący jest zobowiązany stosować się do nich. Niektóre znaki informacyjne mogą być malowane obustronnie i występować po jednej stronie drogi.

  • Niektóre znaki informacyjne mogą być umieszczone w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.

5.2. Dodatkowe uwagi do niektórych znaków informacyjnych i tabliczek

D-3 oznacza początek lub kontynuację drogi (jezdni), na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

D-6, D-6a albo D-6b oznacza również, że kierujący zbliżający się do tych miejsc jest zobowiązany zmniejszyć prędkość tak , aby nie narażać na niebezpieczeństwo pieszych lub rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących (wjeżdżających).

T-27 pod znakiem D-6 lub D-6b wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.

D-7 i D-9 oznacza odpowiednio początek lub kontynuację drogi ekspresowej lub autostrady; na drogach oznaczonych tymi znakami zabrania się:

  • cofania,

  • zatrzymania i postoju w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu,

  • wjeżdżania na pas między jezdniami i zatrzymania na tym pasie,

  • zawracania (nie dotyczy dróg ekspresowych, gdzie dopuszcza się zawracania na skrzyżowaniach i miejscach do tego przeznaczonych,

  • holowania ( nie dotyczy dróg ekspresowych, gdzie holowanie jest dozwolone bez ograniczeń).

T-28 wskazuje, że za przejazd drogą ekspresową lub autostradą pobierana jest opłata.

D-13 oznacza, początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nie osiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbę kilometrów na godzinę.

D-14 oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, a umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.

T-1a umieszczona pod znakiem D-7, D-8, D-9, D-10, D-13 lub D-14 wskazuje odległość do początku (końca) drogi lub pasa ruchu.

D-18 oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu dopuszczalny jest także postój przyczep kempingowych.

D-18a oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby.

D-18b oznacza, że postój pojazdu znajduje się w budynku lub pod wiatą.

T-30 umieszczona pod znakiem D-18 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni oznaczonej na tabliczce barwą szarą oraz że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.

T-29 umieszczona pod znakiem D-18 lub D-18a informuje o miejscach przeznaczonych dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

D-40 informuje ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

D-42 oznacza wjazd do obszaru zabudowanego2).

D-48 uprzedza o mającej lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakiem A-5 lub A-7.

D-49 uprzedza o miejscu, w którym pobierane są opłaty za przejazd.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami