strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

4.ZNAKI NAKAZU

4.1. Uwagi wprowadzające do znaków nakazu

  • Znak nakazu nakazuje kierującemu do ruchu zgodnym ze strzałkami.

  • Znaki nakazu mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.

4.2. Dodatkowe uwagi do niektórych znaków nakazu

C-1 do C-11:

  • zobowiązują kierującego do ruchu w kierunku zgodnym ze strzałkami,

  • mogą być umieszczone na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni,

  • obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.

Jeżeli C-9 jest umieszczony jak na rys. 9, to oznacza również początek jezdni jednokierunkowej.

Rys. 9 (a - odcinek jezdni jednokierunkowej).

C-12 występujący łącznie ze znakiem A-7 oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego na skrzyżowaniu, przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie.

C-14 oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, obowiązany jest jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

C-18 oznacza, że na drodze, na której znak jest umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych; umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j, oznacza, iż znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami