strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

2 ZNAKI OSTRZEGAWCZE I TABLICZKI DO TYCH ZNAKÓW

1. Cel stosowania znaków ostrzegawczych

  • Uprzedzają o miejscach na drogach, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo.

  • Zobowiązują do zachowania szczególnej ostrożności.

2. Odległość umieszczania znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych

Odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego jest uzależniona od dopuszczalnej prędkości na drodze oraz od rodzaju znaku i wynosi jak w tabeli 1.

Tabela 1

Dopuszczalna prędkość na drodze

Dla znaku A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu

Pozostałe znaki ostrzegawcze

do 60 km/h

do 25 m

do 100 m

powyżej 60 km/h

do 50 m

od 150 - 300 m

Uwaga: Jeżeli odległość jest inna niż w tabeli np. z powodu warunków lokalnych, to pod znakiem umieszcza się tabliczkę T-1

3. Długość odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

  • Jeżeli występuje samodzielnie znak lub tylko z tabliczką T-1, to długość odcinka nie przekracza 500 m ,

  • Jeżeli długość odcinka przekracza 500 m, to pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-2 wskazująca długość odcinka niebezpiecznego. Koniec takiego odcinka jest oznaczony przez powtórzenie znaku ostrzegawczego z tabliczką T-3.

4. Długość odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo

  • Jeżeli występuje samodzielnie znak lub tylko z tabliczką T-1, to długość odcinka nie przekracza 500 m ,

  • Jeżeli długość odcinka przekracza 500 m, to pod znakiem umieszczona jest tabliczka T-2 wskazująca długość odcinka niebezpiecznego. Koniec takiego odcinka jest oznaczony przez powtórzenie znaku ostrzegawczego z tabliczką T-3.

5. Lista znaków ostrzegawczych ->

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami