strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

6.ZNAKI KIERUNKU I MIEJSCOWOŚCI

Uwagi uzupełniające do niektórych znaków kierunku i miejscowości

  • Tablice przeddrogowskazowe np. E-1 przedstawiają schematycznie kierunki, w których rozchodzą się drogi na najbliższym skrzyżowaniu oraz nazwy miejscowości i numery dróg krajowych za tym skrzyżowaniem.

  • Jeżeli na tablicy przeddrogowskazowej przebieg dróg oznaczony jest liniami o różnej szerokości, linia szersza oznacza drogę z pierwszeństwem przejazdu.

  • Tło tablic umieszczonych na autostradach jest niebieskie, na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym występuje w kolorze zielonym.

  • Drogowskazy są znakami wskazującymi na skrzyżowaniu lub przed nim kierunki do miejscowości, dzielnic miast oraz obiektów komunikacyjnych, turystycznych lub wypoczynkowych.

  • Znaki E-15a, E-15c, E-15d, E-15e oraz E-16 oznaczają także, że drogą mogą poruszać osi pojazdy o nacisku osi pojedynczej nie przekraczającej 10 t i odpowiednio większym nacisku osi wielokrotnej, zgodnie z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdów poruszających się po drogach.

  • Szlaki drogowe z numerami parzystymi biegną z zachodu na wschód, natomiast z numerami nieparzystymi z południa na północ.

  • Niektóre znaki mogą nie być umieszczone po prawej stronie.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami