strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

Pojazd uprzywilejowany

w ruchu drogowym jest uczestnikiem ruchu o specjalnych uprawnieniach, oznaczonym w specjalny sposób dla odróżnienia od zwykłych pojazdów.

Do pojazdów uprzywilejowanych należą głównie te używane w związku z ratowaniem życia i mienia ludzkiego, bądź usuwaniem skutków katastrof, są nimi także pojazdy służb odpowiedzialnych za zachowanie bezpieczeństwa - w szczególności Policji.

Polski kodeks drogowy zezwala kierującemu pojazdem uprzywilejowanym (przy zachowaniu szczególnej ostrożności) na niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, a także znaków i sygnałów drogowych, w tym do sygnalizacji świetlnej. Warto jednak zaznaczyć, że kierujący takim pojazdem nie jest zwolniony ze stosowania się do sygnałów dawanych przez kierujących ruchem. Natomiast wszyscy użytkownicy drogi zobowiązani są do ułatwienia przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu m.in.poprzez natychmiastowe usunięcie się z jego drogi i w razie potrzeby zatrzymanie się.

Pojazdy uprzywilejowane wysyłają odpowiednie sygnały:

* świetlne sygnały przerywane (błyskowe) ustalonego koloru (zazwyczaj niebieskiego lub czerwonego), w Polsce obowiązkowo koloru niebieskiego - czerwony w zasadzie przeznaczony jest tylko do jazdy w kolumnie.
* dźwiękowe sygnały o zmiennym tonie.

Często pojazdy takie są wyposażone w urządzenie nagłaśniające, umożliwiające podawanie komunikatów. W Polsce pojazd uprzywilejowany dodatkowo musi mieć włączone światła mijania lub drogowe.

Rodzaje pojazdów uprzywilejowanych

W Polsce do pojazdów uprzywilejowanych należą niżej wymienione kategorie pojazdów. Dodatkowo podane są oznaczenia pojazdów poszczególnych służb.

* Pojazdy zawodowej i ochotniczej straży pożarnej, barwy czerwonej lub z czerwonym pasem wyróżniającym.
* Ambulanse pogotowia ratunkowego, najczęściej barwy białej z niebieskim (i ewentualnie czerwonym) pasem wyróżniającym.
* Pojazdy Policji, barwy granatowej z białym pasem wyróżniającym i napisem "Policja" - z wyłączeniem pojazdów nieoznakowanych.
* Pojazdy Straży Granicznej, z jasnozielonym pasem wyróżniającym.
* Pojazdy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, jednostek ratownictwa chemicznego, kontroli celnej i skarbowej, Sił Zbrojnych w tym Żandarmerii Wojskowej, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
* inne, na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra, np. straże gminne.

artykuł z wikipedia

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami